பராக்கு பார்ப்பதே ( எட்டி நின்று )

சின்ன வரப்பாளையத்தின் கூட்டில் இருந்து கரூர் வந்த சிறகு

( அட்ரா சக்கை ) .

இருபது வீட்டில் இருபது வாரிசுகளும் உயர் பதவி . சுகமான வாழ்க்கை . மீதம் இருப்பவர்களோ அனுபவித்து  ஓடுர  வாழ்க்கை.

யாருக்கும் புரியாமலே இன்னும் இப்படியே போகுது . யாருக்கு யார் கைகொடுத்தார்கள் . இந்த மாறுதல் அனைவரையும் ஒன்னுசேத்தனும்.

பார்க்கலாம்.

 

Advertisements

One comment on “பராக்கு பார்ப்பதே ( எட்டி நின்று )”

  1. வாழ்த்துக்கள்

    http://kgjawarlal.wordpress.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: